Tru:D tiltak 2017 og 2018
 


Tru:D tiltak 2017 og 2018
Tru:D tiltak 2017 og 2018

Her finn du oversikt over alle trusopplæringstiltaka som er i kyrkja for barn og unge hausten 2017 og våren 2018

Det er mykje spennande som skjer i kyrkjene våre for barn og unge. Her finn du ei ovesikt over trusopplæringstiltak for hausten 2017 og våren 2018. Sett av datoen i kalenderen din på dei dagane du ser at du har barn/ungdom som er i målgruppa. 

Babysong er i tillegg eit kontinuerleg tiltak gjennom heile året i tre av kyrkjelydane våre. Dei som høyrer til Bømlo sokn får invitasjon til å vera med på babysong i Lykling kyrkje.  

Bremnes kyrkje ca anna kvar måndag i partalsveker. 

Lykling kyrkje ca anna kvar måndag i oddetalsveker.

Salem Moster ca anna kvar måndag i partalsveker. 

Sjå kalender for dei ulike sokna for tidspunkt. 

Tiltak

Dato

Tid

Fødselsår

Kyrkje

2017

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

27. august

18.00

2011

Lykling

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

10. september

11.00

2011

Moster

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

17. september

11.00

2011

Bremnes

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

17. september

11.00

2011

Bømlo

 

Tru:D 3  Krøllekveld

12. september

17.00

2014

Moster

Tru:D 3  Krøllekveld

12. september

17.00

2014

Bømlo

Tru:D 3  Krøllekveld

12. september

17.00

2014

Lykling

Tru:D 3  Krøllekveld

18.  september

17.00

2014

Bremnes

 

Tru:D 4  Førsamling 4-årsbok

30. september

12.00

2013

Bremnes

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

  1. oktober

11.00

2013

Bremnes

Tru:D 4  Førsamling 4-årsbok

30. september

12.00

2013

Bømlo

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

  1. oktober

11.00

2013

Bømlo

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

22.  oktober

11.00

2013

Moster

Tru:D 4  Førsamling 4-årsbok

20. oktober ?

 

2013

Lykling

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

22. oktober

11.00

2013

Lykling

 

Tru:D 10 Jubileum for dåp

24. oktober

16.30

2007

Bømlo

Tru:D 10 Jubileum for dåp

24. oktober

16.30

2007

Bremnes

Tru:D 10 Jubileum for dåp

25. oktober

16.30

2007

Lykling

Tru:D 10 Jubileum for dåp

24. oktober

16.30

2007

Moster

 

Tru:D 8  Aktivitetsdag (Planl. dag)

27. oktober

 

2009

Bømlo og Lykling

Tru:D 8  Aktivitetsdag (Planl. dag)

27. oktober

 

2009

Moster

 

Tru:D 1 Myldrekveld

14. november

17.00

2016

Bremnes

Tru:D 1 Myldrekveld

14. november

17.00

2016

Moster

Tru:D 1 Myldrekveld

15. november

17.00

2016

Lykling

Tru:D 1 Myldrekveld

14. november

17.00

2016

Bømlo

 

Tru:D 11 LysVaken

11. og 12. nov

17.00

2006

Bremnes

Tru:D 11 LysVaken

11. og 12. nov

18.00

2006

Bømlo

Tru:D 11 LysVaken

18. og 19. nov

17.00

2006

Lykling

Tru:D 11 LysVaken

18. og 19. nov

17.00

2006

Moster

2018

Tru:D 8  Aktivitetsdag (Planl. dag)

29. januar

 

2010

Bremnes

 

Tru:D 9  Tårnagenthelg

  3. og 4.mars

 

2009

Lykling

Tru:D 9  Tårnagenthelg

  3. og 4.mars

 

2009

Moster

Tru:D 9  Tårnagenthelg

10. og 11.mars

 

2009

Bremnes

Tru:D 9  Tårnagenthelg

10. og 11.mars

 

2009

Bømlo

 

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

??. mars

16.30

2011

Moster

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

19. mars

16.30

2011

Bremnes

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

19. mars

16.30

2011

Bømlo

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

22. mars

16.30

2011

Lykling

 

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Bremnes

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Bømlo

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Lykling

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Moster

 

Tru:D12 På sporet av Jesus

23. mai

18.00

2006

Bømlo

Tru:D12 På sporet av Jesus

25. mai

19.00

2006

Lykling

Tru:D12 På sporet av Jesus

26. mai

12.00

2006

Bremnes

Tru:D12 På sporet av Jesus

26. mai

12.00

2006

Moster

 

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Bremnes

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Bømlo

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Lykling

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Moster

 

Tru:D 9+ Supersamling (Planl.dag)

25. og 26. juni

 

2009

Bremnes

 

 

 

 

 

  Kommentarer


19. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando